Innlegg fra Sotra Birøktarlag

Innlegg

  • Dialogmøte om PolliVest

    PolliVest ønsker å knytte tettere kontakt mot birøkterlagene i Hordaland, og inviterer derfor til dialogmøte for å orientere om prosjektet.

  • Fagforedrag 2019

    Sotra Birøktarlag har i år gleden av å invitere til fagdag på Stend vgs.

  • Årsmøte 2018

    Årsmøtet for 2018 i Sotra Birøktarlag ble avholdt på Tranevågen skule den 14. januar 2018 klokken 20:00. 14 personer tilstede inkludert gjest.