Dialogmøte om PolliVest

PolliVest ønsker å knytte tettere kontakt mot birøkterlagene i Hordaland, og inviterer derfor til dialogmøte for å orientere om prosjektet.

Møtet finner sted

Fleischers Hotel

Evangervegen 13, 5704 Voss

Onsdag 27.februar

kl 17:00-20:00

Interesserte bes melde seg til laget på epost innen 22. februar så laget kan videreformidle hvor mange som kommer

Tema for dagen

PolliVest er et treårig pilotprosjekt finansiert av Grofondet, Norges Birøkterlag og Honningcentralen, med egeninnsats fra FMLA, NLR og Hardanger Fjordfrukt, Sognefrukt og Innvik Fruktlager.

Hovedmålet i prosjektet er økt fruktavling gjennom å øke bruken av honningbier til pollinering av frukthager. Prosjektet formidler bier til pollineringstjeneste til dyrkere tilknyttet de tre fruktlagrene i prosjektet, og rekruttering av birøktere til pollineringstjeneste er en av de viktigste oppgavene i prosjektet. Vi er nå ved «halvgått løp» og ønsker å knytte tettere kontakt mot lokallag av NB for å om mulig få til et tettere samarbeid i tiden framover.

Målgruppe for dialogmøtet er tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag av NB i Hordaland, og medlemmer med interesse for utleie av kuber til pollineringstjeneste.